Tag: In tế bào máu bằng công nghệ 3D

In tế bào máu bằng công nghệ 3D

Các nhà khoa học hy vọng một kỹ thuật mới giúp in ra các tế bào máu nhân tạo sẽ sớm trở thành thứ công cụ quan trọng hỗ trợ cho những nỗ lực nhằm cứu sống con người. Các tế bào máu nhân tạo đóng vai trò hết sức to lớn trong sự phát