Tag: Lịch sử ngành In ấn – Việt Nam

Lịch sử ngành In ấn – Việt Nam

ÔNG TỔ NGHỀ IN CỦA VIỆTNAM Thám hoa Lương Như Hộc (Lương Nhữ Học) (1420 – 1501), tự Tường Phủ, hiệu Hồng Châu, là danh sĩ, quan nhà Hậu Lê. Ông là người hai lần làm sứ giả sang Trung Quốc và đã có công truyền lại nghề khắc bản gỗ in cho dân làng